คลีนิคจัดฟัน คลินิคจัดฟัน คลินิกจัดฟัน

 
คลินิกทำฟัน


หน้าหลัก โปรโมชั่นทางเวป อัตราค่ารักษา จัดฟัน แบ่งชำระ ทีมหมอจัดฟัน นัดทำฟัน แผนที่
 
 


คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท สกายเทรน ให้บริการทางทันตกรรมด้านต่างๆ โดยทัันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม

ฟอกสีฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

ครอบและสะพานฟัน

ทันตกรรมรากเทียม

การรักษาโรคเหงือก

การรักษารากฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก


ทางคลินิกมี ทัันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก ไว้คอยบริการบุตรหลานของคุณ ทุกวันอาทิตย์ค่ะContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

รายละเอียดการผ่อนชำระจัดฟัน
 
โปรโัมชั่นพิเศษ เมื่อนัดผ่อนทางเวปไซด์
 
รูปภาพสีฟัน ก่อนและหลัง ฟอกฟันขาว
 
อัตราค่ารักษาทางทันตกรรมต่างๆ
 
นัดทำฟัน-ปรึกษา (ฟรี)
 
แผนที่คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน
 
VDO การฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์
 
VDO การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
 
เทคโนโลยี เครื่องมือทางทันตกรรม ของคลินิก

 
 

30

 

ทันตกรรมจัดฟัน
              
การจัดฟัน หรือ ดัดฟัน เป็นการแก้ไขความผิดปกติในด้านของการเรียงตัวของฟันที่ไม่
่สวยงาม เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก และแก้ไขความผิดปกติของการ
สบฟันเพื่อให้มีีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ที่มีสาเหตุ
มาจาก การทำความสะอาดเหงือกและฟันได้อย่างไม่ทั่วถึง โดย
เฉพาะในบริเวณ ที่มีฟันเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ และที่สำคัญ
สำหรับคนที่มีฟันห่างก็จะ ช่วยให้สามารถพูดออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน

และนอกจากนี้ การมีฟันที่เรียงตัวอย่างถูกต้องสวยงาม ยังช่วยส่ง
เสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วย

ลักษณะของฟันที่อาจจะต้องได้รับการจัดฟัน

• ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• มีลักษณะการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน
• เมื่อสบฟันสนิทแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
• จุดกึ่งกลางระหว่างซ้ายและขวาของฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน
• ฟันซ้อนเก
• ฟันบิด
• ฟันห่าง

การจัดฟัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้

เหมาะกับคนไข้เด็ก อายุประมาณ 8-11 ปี ยังมีฟันน้ำนมเหลืออยู่บางซี่ โดยจะทำในกรณีที่มีความผิดปกติ
เกิดขึ้นไม่มากนัก หรือจัดเพื่อเตรียมสภาพฟันก่อนจัดฟันแบบ
ติดแน่นต่อไป

2. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น

เหมาะกับคนไข้อายุ 10 ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบทั้งปาก
จนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นการจัดฟันเพื่อให้ฟันมีการเรียงตัวสวยงาม และมีโครงสร้างใบหน้าที่มีความสมดุล ส่วนใหญ่แล้วการจัดฟันแบบ
ติดแน่นจะใช้เวลาในการจัด 2-3 ปี

ภายหลังการจัดฟัน จะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือเรียก
ว่า retainerพื่อที่จะคงตำแหน่งของฟันแต่ละซี่ไว้ให้อยู่ในตำแหน่ง
เดิม ซึ่งถ้าไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนี้ หรือใส่ไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำ
ให้ฟันล้มได้ง่าย และฟันอาจจะเคลื่อนมายังตำแหน่งเดิมก่อนที่จะ
จัดฟัน 

 

 
 
ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร


7,500-
ฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า3,300-
2 ท่าน เพียง 1
4,000-
 
ฟอกสีฟันเลเซอร์

ฟอกฟันขาว-ทำเองที่บ้าน

ี่
3,900-

ฟรี เคลือบฟลูออไรด์
2 ท่าน เพียง 7,000-
เอ็กซเรย์จัดฟันปกติ ฟิลม์ละ 400-
หากยืนยันว่าทราบมาจากทางเวปไซด์
ทางคลินิกมีส่วนลดให้ฟิลม์ละ 200-
ในกรณีที่จัดฟันกับทางคลินิก
จัดฟันราคา


ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว


5,000- ประกอบด้วย


ตรวจสุขภาพฟัน

เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ

ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์

ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น
 
 

นัด ตรวจฟัน และวางแผนการรักษา ฟรี

กรุณาเมลล์นัดได้ที่
info@dental2thailand.com

หรือโทร.

02-7479531 ,086-3166009
แจ้งว่าทราบข้อมูลมาจากทางเวปไซด์


 
 
 
 
 
คลินิกทันตกรรม, คลินิกทำฟัน, ทันตแพทย์เฉพาะทาง, ทันคแพทย์เฉพาะสาขา, ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, ทำฟัน, จัดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, ฟันคุด, อุดฟัน, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม
ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม , รักษาฟันเด็ก, ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเสริมความงาม , ฟอกฟันขาว, ฟอกสีฟัน, เอ็กซเรย์ฟัน, ทันตกรรมครบวงจร, แก้ไขฟันห่าง, รักษาโรคเหงือก Dental Thailand, Dental Tourism Thailand, Dental Fee Thailand, Cosmetic Dental Treatment Thailand, Dental Cosmetic Thailand, Dental Implant Thailand, Tooth Whitening